BOK i bruk

Kartlegging 2. - 4. steg

 
 
 
 
 
  EditAttachments

Oversikt over ulike kartleggingar

 
 
s
KARTLEGGING I LESING. OPPSUMMERING FRÅ MØTE FOR DEI PEDAGOGISKE KOORDINATORANE I kVINNHERAD 30.09.10
Tittel Steg Beskriving Vurdering
ORDKJEDETESTEN
LOGOMETRICA AS
http://www.logometrica.no/
3-10 Screeningsprøve for evne til avkoding. Tek kort tid, rask å retta. Dyr. Krev konsentrasjon Enkel å administrera
Fin som ekstra kartlegging
SETNINGSLESEPRØVEN
LOGOMETRICA AS
http://www.logometrica.no/
4-10 Screeningprøve. Tek kort tid, rask å retta. Enkel å administrera
Fin som ekstra kartlegging
 
KÅRE JOHNSEN
PP-tjenestens materiellservice
1-3 Diagnostisk lese/skriveprøve 1 Screening, leseutvikling
4-10 Diagnostisk lese/skriveprøve Screening, leseutvikling
2-7 Orddiktatar Vurdering av rettskrivingsvanskar
       
www.cappelenakademisk.no
O L -64

O L 120


SL 1

SL2
     
2-3 Screening: 64 enkle ord, måler evne til analyse og syntese. Gruppeprøve (kan også nyttast individuelt) Berre på bokmål
2-3 Screening: 120 litt vanskelegare ord, måler evne til analyse og syntese. Gruppeprøve (kan også nyttast individuelt) Blinkar ut dei som treng grundigare testing
2-3 Setningsleseprøve: Leseforståing, skrivedugleik, haldning til lesing Blinkar ut dei som treng grundigare testing
2-3 Setningsleseprøve: Leseforståing, skrivedugleik, haldning til lesing Blinkar ut dei som treng grundigare testing
 
       
 
 
CARLSTEN lesetestar/diktatar 2-10 Måler lesefart, ordforståing Rask og lett å gjennomføra. Gode diktatar som fangar opp feil.
Lite oppdaterte tekstar.
Elevane kan i visse høve tippa resultat
 
PETER NORDGREN
Lærerhjelp
http://www.laererhjelp.no/
1-7 Testar for lesefart og leseforståing Gode historiar
Skil ikkje lesefart/leseforståing (som Carlsten)
 
ARBEID MED ORD
Læremidler
http://www.laererhjelp.no/
1-2 Leseklar
Kartlegging til Sol, Måne, Hane, Ugle
Blir delvis erstatta av den nasjonale kartleggingsprøven. Evt. supplement?
2 Kartlegging av lesedugleik i 2. Klasse. Oversiktleg, Grei som kartleggingsverktøy for 2. steg.
Enkel, deler passar best for 1. steg.
3-7 Lesetestar, haust, vinter, vår. Kartlegg lesefart og leseforståing Enkel i bruk , gjev god oversikt.
Lite oppdaterte tekstar.
Elevane kan i visse høve tippa resultat
 
ASKI RASKI
http://www.askiraski.no/
1 - 10 Kartlegging av teknisk lesedugleik. Rask (10 min), enkel i bruk, kartlegging av utvikling over tid. Viser kva område eleven har vanskar med, og vidare til øvingsområde
       
 
 
Utskriftsvennlig
 
 
 
 
 
 

Bok i bruk

er eit opplegg for å stimulera til interesse for lesing, utvikla ved Lesesenteret i Stavanger.
Følgjer du lenka, kjem du til Bok i bruk for 1. 4. klasse

http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/bok_i_bruk/bok_i_bruk_-_1.-4._trinn/

Bok i bruk

er eit opplegg for å stimulera til interesse for lesing, utvikla ved Lesesenteret i Stavanger.
Følgjer du lenka, kjem du til Bok i bruk for 1. 4. klasse

kartlegging

kartlegging
kartlegging